Mijn winkelwagen

Winkelwagen € 0,00

Winkelmand

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacy Policy

Privacy-beleid

Dit is de website van Harvest Automotive BV Ons vestigingsadres is Molensteijn 1-4 3454 PT De Meern (Utrecht) Nederland Ons postadres is Molensteijn 1-4 3454 PT De Meern (Utrecht) Nederland Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 51667134 Ons B.T.W.-nummer is 8501.18.931.B01

BELANGRIJKE KENNISGEVING

De missie van Harvest Automotive is om consumenten en eindgebruikers kwaliteitsproducten te leveren tegen een reële prijs dankzij onze passie, medewerkers en de aanhoudende zoektocht naar vernieuwing. Die missie omvat onze offline activiteiten en activiteiten in winkels en breidt zich uit naar onze online gemeenschap en naar onze websites, applicaties en verbonden producten en diensten (die we in dit privacybeleid gezamenlijk de 'diensten' noemen). Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via onze websites, bijbehorende mobiele apps, in de winkel, tijdens evenementen en op shows. We raden u aan om dit privacybeleid en onze algemene gebruiksvoorwaarden (in dit document onze 'voorwaarden' genoemd) te lezen

 *DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT U IN MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR VERWERKING IN NEDERLAND ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID. 

Opmerking voor inwoners van de Europese Unie: Om te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor onze Europese consumenten en gebruikers, beschrijft dit privacybeleid de juridische basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en bevat het andere informatie die is vereist in het kader van de AVG. Meer land-/regiospecifieke informatie voor onze Europese consumenten en gebruikers is te vinden in het gedeelte Land-/regiospecifieke informatie.

Wie we zijn

Wij zijn Harvest Automotive.nl en Harvest Automotive BV, en onze groep geaffilieerde bedrijven (hierin gezamenlijk 'Harvest Automotive', 'we' of 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd). We verstrekken via internet en op mobiele apps gebaseerde diensten

 

Informatie over uw persoonlijke gegevens

Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens over u, uw apparaten en uw interactie met onze diensten.

'Persoonlijke gegevens' zijn gegevens die direct of indirect, op zichzelf of in combinatie met andere informatie, gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Hiertoe behoren uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, exacte locatie, apparaat-id's, bepaalde cookie- en netwerk-id's.

Harvest Automotive verzamelt, gebruikt, onthult en verwerkt persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid, waaronder voor het beheren en verbeteren van de diensten en ons bedrijf; voor reclame en marketing; en om u te voorzien, zoals nader omschreven in dit privacybeleid.

We kunnen niet-identificeerbare of anonieme gegevens maken op basis van persoonlijke gegevens door uitsluiting van gegevenscomponenten (zoals uw naam, e-mailadres of koppelbare tracking-id) waarmee de gegevens naar u persoonlijk kunnen worden herleid, door middel van verduistering of via andere middelen. Ons gebruik van anoniem gemaakte en niet-identificeerbaar gemaakte gegevens is niet onderworpen aan dit privacybeleid.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren en voor verschillende doeleinden, waaronder:

1. Wanneer u zich registreert voor een account of interactie aangaat met onze diensten.

2. Wanneer u ons toestemming geeft om locatiegegevens te verzamelen.

3. Wanneer u met ons communiceert of u aanmeldt voor promotiemateriaal.

4. Wanneer u deelneemt aan speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's.

5. Wanneer u met onze online gemeenschappen communiceert of op reclame reageert.

6. Wanneer u via social media verbinding met ons maakt.

7. Wanneer we gegevens verzamelen van derden of van openbaar toegankelijke bronnen.

8. Wanneer we gebruikmaken van cookies, apparaat-id's, locatie, omgevingsgegevens en andere trackingtechnologieën en/of deze verzamelen.

9. Wanneer wij gegevens verzamelen of centraliseren.

10. Wanneer u beoordelingen doet, inhoud of prestaties deelt of vrienden uitnodigt.

11. Wanneer we u geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame verstrekken.

12. Wanneer wij voldoen aan wettelijke vereisten of verplichtingen, wetshandhaving en doeleinden op het gebied van openbare veiligheid, kan (Land-/regiospecifieke informatie van toepassing zijn).

 

Hoe wij persoonlijke gegevens vrijgeven

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor de doeleinden die worden beschreven in de vorige sectie van dit privacybeleid, in de sectie met land- en regiospecifieke informatie over vrijgave en op de volgende manieren:

1. Aan dochterondernemingen en partners

2. Aan dienstverleners en leveranciers.

3. Aan aanbieders van sociale netwerken.

4. Aan andere gebruikers/geregistreerde gebruikers van Harvest Automotive.

5. Voor reclame en marketing.

6. Voor bepaalde analyses en verbeteringen

7. Voor reclame die gebaseerd is op interesses.

8. (Land-/regio-specifieke informatie over vrijgave kan voor wettelijke naleving, wetshandhaving en openbare veiligheid van toepassing zijn).

9. In het geval van een daadwerkelijke of overwogen verkoop. (Land-/regiospecifieke informatie over vrijgave kan van toepassing zijn).

 

Rechtsgrondslag voor verwerking

Deze sectie behandelt de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens als u niet in de Verenigde Staten woont (als u binnen de Verenigde Staten woont, geeft u doorgaans toestemming wanneer u in kennis bent gesteld van dit privacybeleid via een link op een website of mobiele app). Sommige bewerkingen worden in meerdere secties behandeld, omdat er afhankelijk van de omstandigheden of de dienst meer dan één rechtsgrondslag van toepassing kan zijn.

Ten behoeve van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is Harvest Automotive,. de beheerder van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (‘gegevensbeheerder’). Als gegevensbeheerder verwerken we uw persoonlijke gegevens die we onderhouden in overeenstemming met dit privacybeleid. Bij vragen of onduidelijkheden over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u vragen hebt over dit privacybeleid, raadpleegt u informatie over vrijgave voor de juiste contactgegevens.

Opmerking voor inwoners van de Europese Unie: Voor meer informatie over de rechtsgrondslag voor verwerking, raadpleegt u de Land-/regiospecifieke informatie over vrijgave van de EER.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor een verscheidenheid aan doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. In bepaalde gevallen is een aparte toestemming niet vereist, waaronder:

1. Voor de uitvoering van een contract

2. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Voor rechtmatige belangen

Toestemming als basis voor verwerking 

In sommige gevallen zullen we om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. U kunt uw toestemming op een aantal manieren, die zijn toegestaan door de wet, geven door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken (of gelijkwaardige actie) om aan te geven dat u toestemming geeft wanneer (i) u ons uw persoonlijke gegevens stuurt via onze diensten of een formulier (met inbegrip van het inschrijven voor promotionele acties); of (ii) u zich registreert of een account aanmaakt bij ons. Wegens de verschillende wetgeving van landen op het gebied van toestemming voor het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens, verschillen de eisen voor toestemming van gebied tot gebied. Wij kunnen om uw toestemming vragen voor een aantal activiteiten, waaronder:

1. Marketing en communicatie van Harvest Automotive.

2. Delen met diensten van derden.

3. Marketing van derden.

4. Het verzamelen van de id van mobiele apparaten

5. Verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens.

6. Het verzamelen en delen van locatiegegevens.

7. Onderzoek.

8. Reclame.

9. Gegevensoverdracht.

10. Geautomatiseerde verwerking.

11. Delen op sociale netwerken en verbinding met ons maken op social media inschakelen.

12. Promoties.

 

Instellingen voor het delen op sociale netwerken

Binnen onze diensten zijn er vier instellingen voor het delen: Privé, Delen met vrienden, en Openbaar. Zo kunt u bepalen welke persoonlijke gegevens u deelt en met wie u deze deelt. Wij raden u aan de instellingen voor het delen aan te passen zodat deze het best voldoen aan uw doelstellingen en het gewenste niveau van delen.

 

Het wijzigen van uw voorkeuren voor het delen

Details over hoe u uw voorkeuren voor het delen van informatie en de standaardinstellingen voor onze diensten kunt bijwerken, worden beschreven in de instellingen voor delen.

Opmerking: Wanneer u informatie uit onze diensten extern met een SNS deelt, is de informatie die u publiceert onderworpen aan het privacybeleid en de instellingen van die SNS.

Op interesse gebaseerde advertenties

Op interesse gebaseerde advertenties zijn advertenties die op u zijn toegespitst op basis op uw webbrowsing en appgebruik in de loop van de tijd en op websites of apps. Onze reclamepraktijken omvatten ook de verwezenlijking en het gebruik van publiekssegmenten'. U hebt de optie om het gebruik van informatie te beperken voor op interesse gebaseerde advertenties en om u uit te schrijven voor de ontvangst van op interesse gebaseerde advertenties. Afhankelijk van vanaf waar u toegang hebt tot onze website, kan u ook worden gevraagd om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies, inclusief reclamecookies.

Het beheren van voorkeuren en het intrekken van toestemming

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de toestemming die u hebt verstrekt voordat u deze introk, en andere controles uitvoeren met betrekking gegevensverzameling via websites en online, op interesse gebaseerde advertenties, uw communicatie-instellingen en appvoorkeuren. Afhankelijk van de dienst kan het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens nodig zijn voor de goede werking van de diensten.

Wij bieden u verschillende manieren om uw voorkeuren te beheren:

• Cookiegebruik en -beheer

• Gebruik van het IP-adres

• Gebruik van webpixels of -bakens

• HTML5 Local Storage

• Gebruik van Flash-cookies

• Interactie via en widgets van sociale netwerken • Reclame-id's voor mobiele apparaten en gebruik

   van locatie-, sensorgegevens en gegevens van apparaten binnen bereik

• Uw toestemming intrekken voor gebruik van uw mobiele apparaat-id's en locatiegegevens voor analyse en reclame

• Andere manieren om uw locatieservices te beheren

• Instellingen voor toestemming voor communicatievoorkeuren wijzigen

Overdracht van uw persoonlijke gegevens naar andere landen

Wij wijzen u erop dat de processen van Harvest Automotive betreffende persoonlijke gegevens en alle verwante diensten en systemen, met inbegrip van registratie, ondergebracht zijn op servers in Nederland. Als u zich buiten Nederland bevindt, willen we u erop wijzen dat persoonlijke gegevens die wij verzamelen, in Nederland worden verwerken en opgeslagen.

Door onze diensten te gebruiken en uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens in Nederland worden verwerkt. Waar en indien nodig zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Bewaren van gegevens

Harvest Automotive zal uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang u een account hebt of zolang dit nodig is om u te voorzien van de diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Indien we uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen.

Indien toegestaan, zullen wij uw persoonlijke gegevens ook op uw verzoek verwijderen.  Wilt u dan een email sturen naar verkoop@harvestbv.nl.

Als u vragen hebt over onze praktijken voor het bewaren van gegevens, neem dan contact met ons op via ons ondersteuningsteam.

Beveiliging

Wij voeren passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Wij wijzen u er echter op dat we de beveiligingsrisico's die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren. 

Links naar andere websites.

Houdt u er rekening mee dat dit privacy beleid niet van toepassing is op praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren of op mensen die we niet in dienst hebben of leiden. Onze diensten kunnen een link bieden of anderszins toegang geven tot sites van derden. Wij bieden deze verbindingen slechts voor uw gemak. Wij hebben geen controle over de sites van derden, de inhoud ervan of enige goederen of diensten die via deze sites beschikbaar worden gesteld, we controleren deze niet en zijn daar niet verantwoordelijk voor. Ons privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, en alle gegevens die u verstrekt aan derden, verstrekt u op uw eigen risico. Wij raden u aan om het privacy beleid van de websites van deze derden te raadplegen.

Kinderen

We verzamelen online niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 (de minimumleeftijd kan echter variëren afhankelijk van land/regio en de lokale wetgeving). Als u zich ervan bewust wordt dat een kind ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, neemt u contact met ons op via ons ondersteuningsteam. Als wij ons ervan bewust worden dat een kind onder de 16 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, zullen wij stappen ondernemen om de informatie te verwijderen en het account van het kind te beëindigen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via of ons schrijven op:

Harvest Automotive BV

Ter attentie van: de Directie

Molensteijn 1-4

3454 PT  De Meern

Land-/regiospecifieke informatie

Inwoners van de Europese Economische Ruimte

a.  Als u ervoor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken 

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan Harvest Automotive te verstrekken. Als u er echter voor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken, kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de diensten gebruik kunt maken.

b.  Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Harvest Automotive neemt stappen om uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date te houden. Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres. Behoudens de toepasselijke wetgeving en in uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij voor deze dienst kosten in rekening brengen en wij zullen zo snel mogelijk reageren op redelijke verzoeken en in ieder geval binnen de termijnen die door de wet zijn voorgeschreven.

U hebt de volgende rechten:

◦  Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (Art. 15 AVG): U hebt het recht om ons te vragen te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken, en toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens en daarmee verband houdende informatie over die verwerking (bijvoorbeeld de doeleinden van de verwerking of de betrokken categorieën persoonlijke gegevens).

◦  Recht op correctie (Art. 16 AVG): U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, voor zover wettelijk toegestaan.

◦  Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover wettelijk toegestaan. Dit recht kan onder andere worden uitgeoefend: (i) wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; (ii) als u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt op grond van Art. 6 (1) (a) of Art. 9 (2) (a) AVG en indien er geen andere wettelijke grond voor verwerking bestaat; (iii) als u bezwaar hebt tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) AVG en er zijn geen doorslaggevende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 (2) AVG; of (iv) wanneer uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

◦  Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): U hebt het recht te vragen om beperking van onze verwerking onder beperkte omstandigheden, waaronder: als de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens wordt bestreden; wanneer de verwerking ervan onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan vraagt om de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens; of wanneer u bezwaar hebt aangetekend tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van Harvest Automotive zwaarder wegen dan uw redenen.

◦  Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG): U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, inclusief de gegevens rechtstreeks te laten doorzenden, indien dit technisch mogelijk is.

◦  Recht op bezwaar (Art. 21 AVG): U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover wettelijk toegestaan. Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van Art. 6 (1) (e) of (f) AVG, en omvat profilering op basis van deze bepalingen, en verwerking voor direct-marketingdoeleinden. Hierna zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen.

c.  Hoe wij uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken 

De AVG en nationale wetten van de lidstaten van de Europese Unie die de richtlijn implementeren, staan het delen met derden van persoonlijke gegevens met betrekking tot gebruikers die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte alleen toe onder bepaalde omstandigheden. Indien u in de Europese Economische Ruimte woont, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen delen zoals beschreven in ons privacybeleid onder het gedeelte 'Hoe wij uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken' als we daarvoor toestemming hebben op grond van toepasselijke Europese en nationale gegevensbeschermingswetten en -voorschriften.

d.  Privacybescherming Harvest Automotive

 Harvest Automotive heeft zelf verklaard dat het voldoet aan het privacybeschermingskader ('privacybescherming') tussen de VS en de EU en de privacybescherming tussen de VS en Zwitserland met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van EU-lidstaten en Zwitserland.

Voor EU en Zwitserse persoonlijke gegevens ontvangen in de Verenigde Staten in het kader van de privacybescherming, heeft Harvest Automotive verklaard dat het voldoet aan de privacybeschermingsprincipes omtrent kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbeperking, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. In het geval van een strijdigheid tussen de normen van dit privacybeleid en de privacybeschermingsprincipes, hebben de privacybeschermingsprincipes voorrang. Voor meer informatie over het privacybeschermingsprogramma gaat u naar de website over privacybescherming van het Ministerie van Handel van de VS.

In het kader van het beginsel van verdere doorgifte kunnen we aansprakelijk blijven voor het verwerken van Europese persoonlijke gegevens die wij overdragen aan onze externe agenten of dienstverleners. In sommige gevallen kunnen we ook verplicht zijn om persoonlijke gegevens te onthullen teneinde geldige verzoeken van overheidsinstanties na te komen, inclusief voor nationale veiligheids- of wetshandhavingsdoeleinden. Overeenkomstig de privacybescherming zet Harvest Automotive zich in om uw klachten over gegevensbescherming en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Wij stellen het op prijs als u voor eventuele problemen direct contact opneemt met ons. Als uw klacht niet wordt opgelost door middel van een directe interactie met Harvest Automotive  kan in beperkte gevallen een bindende arbitrageoptie voor een privacybeschermingscommissie beschikbaar worden gesteld.

e.  Marketingcommunicatie

Waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen, vragen wij u uw toestemming alvorens promotiemateriaal of informatie aan u te verstrekken. Wanneer de plaatselijke wetgeving dit vereist, wordt de dubbele-opt-in-methode (bevestiging van uw e-mailadres via e-mail voordat promotieberichten aan u worden verzonden) gebruikt om uw toestemming te controleren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. (Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de intrekking.) Als u geen promotiemateriaal enz. meer wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aangeven zoals is uiteengezet in het gedeelte Toestemmingsinstellingen voor communicatievoorkeuren wijzigen.

f. Verder gebruik van persoonlijke gegevens

Verder gebruik van uw persoonlijke gegevens dat niet wordt beschreven in dit privacybeleid, zal alleen plaatsvinden indien dit bij wet voorgeschreven is of wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

g.  Wettelijke basis voor verwerking onder de AVG

In dit gedeelte geven we informatie over de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals vereist in Art. 13 en 14 van de AVG:

◾Wanneer u zich registreert voor een account of interactie aangaat met onze diensten, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

◾ Wanneer u gebruikmaakt van of interactie aangaat met een wearable of ander verbonden apparaat.

In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten

 uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten,

Art. 6(1) (b) AVG.

◾  Met betrekking tot andere niet-gevoelige persoonlijke gegevens, verwerken wij dergelijke

 gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is

 het verbeteren van onze diensten.

◾Wanneer we exacte-locatiegegevens verzamelen met voorafgaande toestemming van u, verwerken we dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG. In gevallen waarin wij uw locatiegegevens verwerken zonder toestemming, bijvoorbeeld om onze diensten te leveren, is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

◾ Wanneer u met ons communiceert of u aanmeldt voor promotiemateriaal, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van onze promotieberichten. Wanneer wij onder toepasselijke lokale wetgeving vereist zijn om uw toestemming te verkrijgen voor het verzenden van marketinginformatie aan u, dan is de wettelijke basis uw toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

◾ Wanneer u deelneemt aan speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's.

In het geval van niet-gevoelige persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op

basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te

voorzien van onze promotieberichten of om u in staat te stellen deel te nemen aan onze

speciale activiteiten, aanbiedingen of programma's.

◾ Wanneer u communiceert met onze online community's of reageert op onlinereclame en wij actief uw persoonlijke gegevens in deze context verzamelen, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van onze promotieberichten.

◾ Wanneer u toegang krijgt tot producten en diensten van derden en wij persoonlijke gegevens over u verkrijgen via dergelijke externe bronnen:

In het geval van persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren

 (bijvoorbeeld als u betaalt voor producten van derden via onze diensten), is deze verwerking

 noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

◾  Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op

 basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om uw

ervaring en onze diensten te verbeteren.

◾ Wanneer u verbinding met ons maakt via social media:

◾  Wanneer wij in dit geval om uw toestemming vragen, bijvoorbeeld voor

marketingdoeleinden, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw voorafgaande

 toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

◾  Wanneer wij in dit geval niet om uw toestemming vragen, verwerken wij dergelijke

 gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is

om u te voorzien van betere diensten en om u in staat te stellen ons volledige aanbod aan

diensten te gebruiken (Art. 6 (1) (f) AVG).

◾ Wanneer wij gegevens verzamelen via derden of openbaar toegankelijke bronnen:

In het geval van persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren

  (bijvoorbeeld voor e-mailverificatie), is deze verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van

  onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

◾  Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens verwerken wij dergelijke gegevens op

 basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te

 voorzien van betere diensten en om u in staat te stellen onze diensten efficiënter te

 gebruiken.

◾ Wanneer we cookies, apparaat-id's, locatiegegevens, gegevens uit de omgeving, en andere trackingtechnologieën gebruiken en/of verzamelen, verwerken we dergelijke gegevens op basis van uw toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG en op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (a) (f) AVG, waarbij we geen toestemming van u verkrijgen, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere diensten of marketing.

◾ Wanneer we ruwe locatiegegevens en gegevens verkregen via sensoren gebruiken, verwerken we dergelijke gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden om onze diensten uit te voeren, Art. 6 (1) (b) AVG; en voor ons rechtmatig belang om onze diensten te marketen en te verbeteren, Art. 6 (1) (f) AVG.

◾ Wanneer we gegevens verzamelen of centraliseren, is deze verwerking noodzakelijk voor het

 uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG of we verwerken dergelijke gegevens op basis van

ons rechtmatig belang, Art. 6, (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om u te voorzien van betere of

aangepaste diensten en marketing.

◾ Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten die bestaan uit delen via sociale netwerken en

 communicatie met anderen (met inbegrip van het tot stand brengen van een verbinding tussen u en

 vrienden op verschillende platforms):

◾  Wanneer wij uw toestemming  vragen in een dergelijk geval, verwerken wij dergelijke

 gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

◾  Wanneer wij uw toestemming  niet vragen in een dergelijk geval, is deze verwerking

 noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

◾ Wanneer wij u geografisch relevante diensten, aanbiedingen of reclame bieden:

◾ Wanneer wij uw toestemming  vragen in een dergelijk geval, verwerken wij dergelijke

 gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

◾ Wanneer wij uw toestemming niet vragen in een dergelijk geval voor dergelijke gegevens

 die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren, is deze verwerking noodzakelijk voor het

uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG.

◾ Wanneer wij persoonlijke gegevens onthullen aan onze filialen en partners, en aan onze

   dienstverleners en leveranciers:

◾ Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval vragen, verwerken wij dergelijke

 gegevens op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 (1) (a) AVG.

◾ Wanneer wij uw toestemming in een dergelijk geval niet vragen, is dergelijke verwerking

 noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, Art. 6 (1) (b) AVG, of we verwerken

 dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig

 belang is om u te voorzien van betere diensten en marketing.

◾ Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken of delen in het geval van een daadwerkelijke of voorgenomen verkoop, verwerken wij dergelijke gegevens voor ons rechtmatig belang in het aanbieden, onderhouden, verstrekken en verbeteren van onze diensten, Art. 6 (1) (f) AVG.

◾ Wanneer wij een analyse uitvoeren, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is het verbeteren van uw ervaring en het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.

◾ Wanneer wij vermoede onwettige of onrechtmatige activiteiten onderzoeken, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons rechtmatig belang, Art. 6 (1) (f) AVG, en ons rechtmatig belang is om te zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften en te voldoen aan verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, en voor de openbare veiligheid.

h.Recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming

Wij moedigen u aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen, zodat we samen op uw problemen kunnen ingaan. Niettemin hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de EU-lidstaat waar u verblijft, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. U hebt het recht om dat te doen als u van mening bent dat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

i. Wijzigingen in dit privacybeleid

Om onze diensten te verbeteren, moet dit privacybeleid mogelijk van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bezoek regelmatig onze website voor informatie over wijzigingen in dit privacybeleid.

j. Hoe u contact kunt opnemen met ons of onze Privacy Office

Bij vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via vekoop@harvestbv.nl

Harvest Automotive BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens voor Harvest Automotive.nl